Byd på over 1847 katalognumre / Server tiden er:

Fortrolighedspolitik

Dato for seneste opdatering 21. september 2010.

Fortrolighedspolitikken vedrører din damonline-konto og de oplysninger, du afgiver på websitet. Fortrolighedsaftalen er en del af brugeraftalen.

A. Overblik
Varsel om ændringer i aftalen

B. Indsamlede oplysninger
Transaktionsoplysninger
Informationer om dig fra tredjepart
Yderligere oplysninger
Website statistik
Brug af 'cookies'.
Kundeservice og korrespondance
Kundeundersøgelser

C. Vor brug af data og videregivelse af data Internt brug
Visning af data til andre brugere
Visning af data til andre end damonline-brugere
Vor kontakt med damonline-kunder
Internet adresse oplysninger
Dit brug af data og vore tjenester

D. Informationssikkerhed
Informationssikkerhed

E. Adgang til og redigering af dine oplysninger


A. Overblik
For at kunne drive damonline-tjenesterne og modvirke risikoen for ikke tilladt brug heraf beder damonline ("damonline", "vi", "os") dig om at oplyse brugerdata. Fortrolighedsaftalen beskriver de oplysninger, vi indsamler, og hvorledes vi anvender disse oplysninger.

Vi behandler dine brugerdata med stor alvor og vi anvender dine oplysninger i overensstemmelse med fortrolighedsaftalen. Vi vil ikke udleje eller sælge dine data eller en kundeliste til tredjepart. Undtaget herfra, som beskrevet i afsnit C, er nogle data, som kan deles med tredjepart efter nærmere definerede omstændigheder og regler, så det er vigtigt at du læser fortrolighedsaftalen. Fortrolighedsaftalen omfatter alle tjenester, som udbydes på websitet.

Ved at acceptere fortrolighedsaftalen og brugeraftalen giver du os tilladelse til at benytte og vise dine personlige oplysninger på den made, som er beskrevet i fortrolighedsaftalen, der er en del af Brugeraftalen.

Bemærk at dine data bliver opbevaret på en server i Danmark. Vi opbevarer dine data i et fysiskt og elektronisk sikkert miljø. Hvis du ikke kan acceptere at dine data opbevares og bruges som beskrevet i fortrolighedsaftalen bør du ikke benytte damonline-tjenesterne.


Varsel om ændringer i aftalen
Fortrolighedsaftalen vil skulle revideres i takt med at nye funktioner og tjenester tilføjes. Hvis vi i den sammenhæng bliver nødt til at vise dine persondata på en anden måde end den, som er angivet på det tidspunkt, du oprettede din konto, må du vælge om du vil tillade at vi benytter dine data på en anden måde. Alle vigtige ændringer vil træde i kraft mindst 30 dage efter vi har ændret fortrolighedsaftalen. Hvis du har lukket din damonline-konto vil du ikke blive kontaktet og dine persondata vil ikke blive benyttet.

Vi vil oplyse om vigtige ændringer i fortrolighedsaftalen på vort website.

Nogle sider på websitet kan omfatte links til tredjeparts websites. Disse websites er omfattet af bestemmelserne i det pågældende website. Hvis du oplyser noget på tredjeparts website er disse data ikke omfattet af nærværende fortrolighedsaftale. Tredjepart / tredjemand er en fællesbetegnelse for andre end dig og os

Specielt vedrørende børn, dvs. personer under 18 år: børn må ikke bruge damonline-tjenester og må ikke oprette en damonline-konto.


B. Indsamlede oplysninger
Påkrævede oplysninger
For at åbne en damonline-konto skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Hvis du foretager transaktioner skal du desuden oplyse reg.- og kontonummer og betalingskortnumre. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne gennemføre transaktioner, fremsende beskeder til dig og beskytte dig mod kreditkortsvindel.

Hvis du åbner en forretningskonto i et EU land uden for Danmark skal vi desuden bruge dit CVR-nummer (momsnummer) for at kunne udskrive fakturaer uden moms.

Hvis du vælger en damonline-tjeneste, der kan medføre mulighed for internationale bankoverførsler vil du også blive spurgt om IBAN kontonummer og SWIFT-BIC nummer. Din bank kan hjælpe med disse oplysninger.


Transaktionsoplysninger
Når du benytter en damonline-tjeneste beder vi dig om oplysninger i relation til valgte tjenester. Vi indsamler desuden oplysninger om din IP-adresse (internetadresser på din PC) på den computer, du benytter til din damonline-konto. Det sker for at kunne spore evt. tilfælde af ikke tilladt brug af kontoen.


Informationer om dig fra tredjepart
For at kunne beskytte alle vore kunder mod mulig svindel kan vi evt. ved hjælp af tredjepart efterprøve dine oplysninger. I den forbindelse kan vi modtage oplysninger om dig fra tredjepart.


Yderligere oplysninger
Hvis vi ikke kan verificere de oplysninger, du har afgivet, kan vi bede dig sende os yderligere oplysninger eller besvare yderligere spørgsmål online, som kan hjælpe os i dette arbejde.


Website statistik
Den måde som Internettet fungerer på gør, at vi automatisk får besked om den side, du var på før du kom til vort website. Tilsvarende får vi også besked om den side, du går til efter du har været på vort website. Denne type oplysninger indsamles tillige med oplysninger om den software, du benytter til at læse hjemmesider med. Denne type oplysninger benytter vi til at forstå vore kunders præferencer, udnytte serveren bedre, forbedre vore tjenester og dine oplevelser som bruger af websitet.


Brug af "cookies"
'Cookies' er små filer, som gemmes på din PC, og som gør det muligt for os at genkende dig som damonline-bruger, hvis du senere vender tilbage til vort website med den samme PC og browser. Vi sender en "session cookie" til din PC hvis og når du logger dig på. Så behøver du ikke genindtaste dine adgangsoplysninger flere gange hvis du besøger website flere gange i løbet af et vist tidsrum. Af sikkerhedsårsager har vi begrænset din login tid, hvis der ikke har været aktivitet på siden i et stykket tid. Når du lukker din browser eller slukker din PC vil din session cookie også udløbe.

Vi bruger længerevarende cookies til at vise din e-mail adresse på i login-funktionen på websitet, således at du slipper for at genindtaste e-mail adressen hver gang du logger dig på.


Kundeservice og korrespondance
Hvis du sender beskeder til os, herunder e-mails og faxer, opbevarer vi disse oplysninger i tilknytning til din konto. Vi opbevarer også kundeservice korrespondance og anden korrespondance fra os til dig. Disse oplysninger opbevares dog lokalt og kan blive slettet, når de anses for forældede.


Kundeundersøgelser
Vi kan evt. beslutte at gennemføre undersøgelser blandt brugerne for at afdække brugernes oplevelser ved brug af websitet samt kundernes behov og ønsker. Hvis vi indsamler sådanne oplysninger vil vi i tilknytning hertil oplyse formålet med dataindsamlingen.


C. Vor brug af data og videregivelse af data

Internt brug
Vi bruger kundedata for at 1) tilbyde tjenester og gennemføre transaktioner, 2) yde kundeservice, 3) forbedre vore tjenester. Vi kan benytte oplysninger til tredjepart f.eks. i forbindelse med betaling.


Visning af data til andre end damonline-brugere
Damonline vil ikke sælge eller udleje dine personligt identificerbare data til tredjepart. Damonline vil ikke dele dine personligt identificerbare data med tredjepart bortset fra de undtagelser, som er nævnt herunder eller med din udtrykkelige accept (eller til andre damonline-kunder, som beskrevet ovenfor). Disse tredjeparter er begrænset ved lov eller aftaler til at benytte data til andre formål end det formål, der ligger til grund for at dele data.

1. Vi deler oplysninger med virksomheder, som hjælper os med at gennemføre transaktionerne og beskytte dine kunders transaktioner mod svindel, såsom evt. at undersøge om kreditkort er stjålne eller meldt tabt. Se "Informationer om dig fra tredjepart" i afsnit B herover. Hvis du får en negativ saldo i dine transaktioner med os kan denne information deles med kreditoplysningsvirksomheder.

2. Vi deler kundedata som beskrevet i afsnit B herover med virksomheder, som fungerer som markedsføringstjeneste for os. Disse virksomheder er underlagt fortrolighedsaftaler med os og har andre juridiske begrænsninger, som forhindrer brug af data til andet end markedsføring af specifikke damonline-tjenester, medmindre du udtrykkeligt har givet tilladelse til andet brug.

3. Vi deler kundedata, som vi i god tro mener er vigtig i tilfælde af strafferetslige undersøgelser om bedrageri eller andre lovstridige handlinger, eller for at undersøge for eventuelt brud på brugeraftalen. Det betyder specifikt, at hvis vi gennemfører en bedrageriundersøgelse og konkluderer, at en part har gjort sig skyldig i bedrageri, så kan vi videregive sådanne oplysninger til de ofre, som beder om kundedata. Kreditkortnumre bliver dog ikke oplyst.

4. Vi deler kundedata med myndigheder, som efterforsker civile eller strafferetslige sager.

5. Vi deler dine kundedata med din juridiske repræsentant eller befuldmægtigede.

6. I tilfælde af at damonline skulle overgå til anden selskabsform, blive opkøbt eller slutte sig sammen med andre virksomheder eller selv opkøbe andre virksomheder, vil et sådant efterfølgende firma eller opkøbt firma få adgang til kundedata. Et sådant firma vil dog stadig være bundet af fortrolighedsaftalen.


Vor kontakt med damonline-kunder
Vi kommunikerer regelmæssigt med vore kunder pr. e-mail for at levere de ønskede damonline-tjenester. Vi kommunikerer også pr. telefon og fax. Vi bruger din e-mail adresse på en måde, så du skal bekræfte dine oplysninger og aktivere din konto før du kan benytte damonline-tjenester. Vi benytter også e-mail til at fremsende besked om kommende auktioner, bud, vundne bud, overbud, oplysninger om vigtige ændringer i vore tjenester eller website eller andre former for oplysninger, som vi er forpligtet til ifølge loven. Kunder kan selv bestemme om man ønsker besked om kommende auktioner. Øvrige beskeder har mere til formål at informere end at promovere.

Vi bruger også din e-mail adresse til at sende dig andre former for kommunikation, som du kan bestemme. Det kan dreje sig om nyhedsbreve, auktionstips og kundeundersøgelser. Du kan vælge om du vil modtage alle eller en del af disse. Det kan ske når kontoen oprettes eller efterfølgende under "Min konto"


Internet adresse oplysninger
Vi benytter IP-adresser, browser typer og tidsregistrering til at analysere udviklinger samt administrere websitet for at forbedre websitet og vore tjenester.


Dit brug af data og vore tjenester
For at lette transaktioner mellem damonline-kunder giver vore tjenester dig begrænset adgang til at se andre kunders kontaktoplysninger. Som sælger kan du have adgang til Bruger-ID, e-mail adresser og andre kontaktoplysninger. Som køber kan du også få adgang til tilsvarende oplysninger om sælger.

Ved at indgå Brugeraftalen accepterer du, at du alene vil anvende sådanne oplysninger, som du har fået fra websitet eller via kommunikation med damonline eller damonline's kunder til følgende formal: (a) damonline-relateret kommunikation, som ikke er uønsket salgsfremmende kommunikation, (b) brug af damonline-tjenester, (c) andet brug af oplysninger, som de pågældende kunder til tilladelse til efter eksplicit forklaring af formålet hermed.

Under alle omstændigheder må du give andre brugere mulighed for at kunne blive slettet fra dit kunderegister og for at kunne se de oplysninger, du har om dem. I tillæg hertil må du i intet tilfælde, bortset fra det nærmere angivne i dette afsnit C, videregive personligt identificerbare oplysninger om andre damonline-brugere til tredjepart medmindre det sker efter udtrykkelig aftale med os og den pågældende bruger. Bemærk dog her at lovlige myndigheder kan være udstyret med rettigheder til at få sådanne oplysninger udleveret.

Damonline tillader ikke spam. Du må derfor benytte de oplysninger, du får om andre damonline-kunder til rundsendelser af e-mails eller breve med promotionelt indhold uden efter udtrykkelig aftale. Dette gælder også i tilfælde af at en bruger tidligere har købt af dig via en damonline-tjeneste.


D. Informationssikkerhed

Informationssikkerhed
Vi begrænser adgang til dine personligt identificerbare oplysninger til medarbejdere, som har brug for dette for at kunne give dig korrekte oplysninger eller levere en damonline-tjeneste til dig. Vi har fysiske og elektroniske midler til at sikre at dine data forbliver fortrolige.

Kritisk for sikkerheden er dog at du beskytter din damonline adgangskode. Du må ikke dele din damonline adgangskode med nogen. Damonline medarbejdere vil ikke spørge dig om din damonline-adgangskode. En hvilken som helst kommunikation, som beder dig om at oplyse din adgangskode bør gøre dig mistænksom. Hvis du oplyser din adgangskode til en tredjepart vil denne tredjepart have adgang til alle dine data. Det gælder både kundedata og transaktionsdata. Tredjepart kan endvidere ændre i dine data og foretage transaktioner, som du hæfter for.

Hvis du mener at en anden kan have fået adgang til din adgangskode, så skal du ændre denne øjeblikkeligt ved at logge dig på din konto. Desuden bør du kontakte os.


E. Adgang til og redigering af dine oplysninger
Du kan se og redigere dine personlige data og indstillinger ved at logge dig på og vælge "Min konto". Herunder kan du få adgang til både stamoplysninger, damonline-tjenester og indstillinger. Hvis du lukker din konto vil din konto blive markeret som lukket, men data vil blive stående. Dette er nødvendigt for at sikre sig mod bedrageri og andet misbrug. I modsat fald vil en person, som begår bedrageri eller misbrug kunne undgå opdagelse ved blot at lukke sin konto og oprette en ny.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nye spændende
auktioner direkte i din indbakke!

SVG Ajax Loader Arbejder vent venligst
 
Opdaterer når du flytter musen eller trykker på ja
Ja